Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2019/2020

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka 2019/2020 – pobierz

zał. 1 wielodzietność – pobierz

zał. 2. niepełnosprawność – pobierz

zał. 3. samotne wychowywanie – pobierz

zał. 4. piecza zastępcza – pobierz

zał. 5. zatrudnienie – pobierz

zał. 6. kurator – pobierz

zał. 7. formularz danych uczestnika – pobierz

zał.8. oświadczenie uczestnika projektu – pobierz